Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma toimikaudelle 2019

Toimintasuunnitelman on määrä palvella KESYn säännöissä määriteltyä yhdistyksen tarkoitusta.
Suunnitelman on tarkoitus toimia tukirankana, jonka ympärille uusi hallitus pystyy perustamaan toimintansa. 

KESYn säännöt sanovat mm. näin:

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

* pyrkii vaikuttamaan eläinsuojelulainsäädäntöön sekä viranomaisten päätöksiin ja toimintaan antamalla lausuntoja, ehdotuksia ja kannanottoja, jotka edistävät eläinten hyvää kohtelua

* neuvoo ja opastaa eläintenomistajia toimimaan tavalla, joka edistää eläimen hyvinvointia

* harjoittaa tarkoitusperiensä mukaista nuorisotoimintaa

* harjoittaa julkaisu-, valistus- ja koulutustoimintaa

* järjestää esitelmätilaisuuksia, kokouksia, eläinsuojelupäiviä ja muita samantapaisia tilaisuuksia

* ottaa palvelukseensa puhujia, neuvojia, valvojia ja asiamiehiä 

* toimii muillakin vastaavilla tavoilla, jotta eläinten hyvä kohtelu ja rakkaus eläimiin lisääntyisivät 

* ylläpitää rekisteröimättömiä alajaostoja. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

* ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

* järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja varainkeräyksiä 

* ostaa ja välittää jäsenilleen eläintenhoito- ja suojeluvälineitä sekä myydä merkkejä, kortteja ja adresseja sekä harjoittaa kioskitoimintaa 

Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.”

 

Toimikauden 2019 painopisteitä ovat valistuksen lisääminen, luonnonvaraisten eläinten tukiverkon parantaminen sekä mätsäritoiminnan keventäminen. 

 

Eläinsuojeluneuvonta 

Kainuun alueella toimii edelleen kolme SEYn eläinsuojeluneuvojaa, jotka raportoivat työstään suoraan SEYlle.

Valistus 

Ajankohtaisista lemmikkeihin ja luonnonvaraisiin eläimiin liittyvistä aiheista kirjoitetaan entistä enemmän lehtiin ja sosiaaliseen mediaan. 

Kouluvierailuja tarha- ja kouluikäisille lisätään. SEYn kouluvierailijakoulutukseen lähtee meiltä osallistujia.

Kaikille avoimet jäsentapaamiset ja luennot jatkuvat. 

Maahanmuuttajille tarkoitetun eläintenpito-oppaan työstäminen on jäänyt kesken tekijöiden vaihtumisen ja eräiden muiden ongelmien takia. Jos suinkin mahdollista, hanke viedään päätökseen.

Opas luonnonvaraisten eläinten kohtaamiseen otetaan kehitteille. Oppaan tarkoituksena on neuvoa, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä, jos epäilee luonnonvaraisen eläimen olevan avun tarpeessa.

Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje perinteisen paperipostin kautta. Sähköpostitse lähetetyt tiedotteet tavoittavat vain ne jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa SEYlle.

Luonnonvaraiset eläimet 

Luonnonvaraisten eläinten tukiverkkoa tulee rakentaa ja vahvistaa. Tarvitaan lisää asiantuntijoita, valistusta ja konkreettisia auttajia apua tarvitseville luonnonvaraisille.

Esite ja logo

Yhdistyksen esite ja mahdollisesti myös logo uusitaan. Työn tekee joko YritysAmiksen media-ala tai jokin mainostoimisto. 

Mainokset ja mainostaminen

Sosiaalisessa mediassa mainostamista tehostetaan mm. levittämällä tapahtumamainosta jo hyvissä ajoin. 

Yhdistys hankkii kaksi roll-up- tai muuta pystymainosta. 

Selvitetään, voisiko KESY myydä yrityksille mainostilaa nettisivuiltaan tai julkaisuistaan. 

Sosiaalinen media 

Yhdistykselle perustetaan oma Instagram-tili ja sitä päivitetään matalalla kynnyksellä. 

KESYn Facebook-tili tarvitsee uuden sitoutuneen ja aktiivisen päivittäjän. Samoin yhdistyksen kotisivusto etsii uutta ylläpitäjää.

Tapahtumat 

Match show on perinteinen ja näkyvä osa KESYn toimintaa. Sen konsepti vaatii kuitenkin uudistusta ja voimavarojen keskittämistä. Suurten palkintojen sijaan panostetaan tapahtuman näkyvyyteen ja kehitetään ympäristöystävällisempiä palkintoratkaisuja. Tavoitteena on myös, että koiraansa esittämään tulevat saisivat palkintojen lisäksi mukaansa ripauksen eläinsuojelusanomaa. Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä ja tapahtuu asteittain. Myös yhteistyömahdollisuuksia punnitaan. 

Suositut jäsentapaamiset jatkuvat. Teemoina ovat aiempina kausina olleet mm. linturetki ja nikkarointi.

Tällä kaudella järjestetään ainakin kaksi sirutustapahtumaa.

Yhdistys osallistuu jatkossakin kainuulaisiin tapahtumiin, joista esimerkkeinä Markkinakatu, Nälkämaan markkinat ja Lehtikankaan apteekin eläintenpäivä. 

Uusina omina tapahtumina mietintään tulevat eläinten joulurauhan julistus ja maahanmuuttajien eläintenpitoluento. 

Vapaaehtoiset 

Vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet pyritään työllistämään ja osallistamaan toimintaan. Uusia keinoja toimintaan sitouttamiseen on löydettävä. 

Yhteistyö 

Järjestetään tapaaminen Kainuun Kissanystävien hallituksen kanssa ja kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia.

Sijaiskotitoiminta 

Sijaiskotitoimintaa kehitetään entistä näkyvämmäksi osaksi yhdistyksen elämää.

Sijaiskotivastaava selvittää toiminnan lailliset raamit ja sen, kuinka avoimesti toimintaa voidaan markkinoida.

Tavaravarasto 

Tällä kaudella yhdistyksen tavaroille hankitaan varasto. Tavarat eivät voi enää sijaita useassa pisteessä ympäri kaupunkia tai täyttää yhden ihmisen kotia. Varastotilan toivotaan löytyvän lahjoituksena tai se vuokrataan. 

Villi kortti 

 Tämän toimintasuunnitelman villinä korttina, tavoittelemisen arvoisena haaveena, on löytää kestävän kehityksen varainkeruutapa, jonka turvin löytöeläimille voisi perustaa pienen hoitolan.► AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMAT