Toimintasuunnitelma 2017

Kainuun Eläinsuojeluyhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää eläinsuojelua sekä eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua Kainuun alueella.

Toimintakaudella 2017 yhdistys pyrkii täyttämään tehtävänsä entistä paremmin: näkymään paremmin ja tekemään enemmän.

Hallitus

Hallituksen ja sen lähipiirin työnjakoa selkeytetään ja vahvistetaan niin, että jokainen tehtävä on vastuutettu, ettei mikään asia ole vain yhden henkilön osaamisen ja jaksamisen varassa ja ettei kukaan kuormitu liikaa.

Jäsenistö

Uusia jäseniä tavoitellaan pontevasti, ja tulokkaat toivotetaan henkilökohtaisesti tervetulleeksi. Hallituksen ympärille pyritään löytämään osaajia eri elämänaloilta, ja jokaiselle työpanostaan tarjoavalle osoitetaan tehtävä tai ainakin vastataan nopeasti.

Jäsenistölle lähetetään kerran vuodessa jäsenkirje. Jäsenkirje lähetetään pääsääntöisesti sähköisesti, ja siksi jäsenten sähköpostiosoitteistoa pitää kartuttaa kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Valistustyö

Tuuli Ahtonen ja Merja Korhonen aloittavat ELLU-kurssien vetämisen.

Tiina Konttinen ja Leena Turpeinen aloittavat kouluvierailut.

Johanna Huotari Kuhmosta on ilmoittanut halukkuutensa osallistua 1.4. järjestettävään kouluvierailijakoulutukseen ja aloittaa sen jälkeen kouluvierailut.

Lehdistötiedotteita, puffipyyntöjä ja juttuideoita tarjotaan medialle. Keskeisimpien eläinlajien hyvinvoinnin edellytyksistä ja sesongeittain esille nousevista ajankohtaisista asioista tiedotetaan. Erityisesti yleisönosastokirjoittelua tulee lisätä.

Maahanmuuttajille tarkoitettua lemmikkiopasta sekä Minulla on kotonani lemmikki - lompakkokorttia jaetaan sopivia kanavia pitkin. Lemmikkioppaan valmistumisesta tehdään lehtijuttu tai lehdistötiedote.

Sijaiskotitoiminta

Uusia sijaiskoteja etsitään ja sijaiskotitoiminnasta tiedotetaan.

Sirutustoiminta

KESYlle hankitaan omat siruttajat ja siruttaminen omissa tapahtumissa pyritään aloittamaan 2017. Kirsi Huovinen on sopinut sirutuskoulutuksesta kevään mittaan Countrypoliksessa järjestettävän kissojenleikkuutempauksen yhteydessä. KESYllä on Kissanystäviltä saatuja siruja ja turvasiru.fi-palvelulta saatuja ilmaisia aktivointikoodeja.

Järjestämme sirutustapahtuman yhdessä Eläinsuojeluyhdistysten Kummien kanssa 11.2. Kuhmossa ja 12.2. Sotkamossa.

Tapahtumat ja näkyminen

Järjestämme match show’n äitienpäivänä KAO-Opintien pihamaalla. Eläinten viikko tullaan noteeraamaan jollakin tapahtumalla.

Järjestämme kaksi jäsentapahtumaa, yhden toukokuussa ja toisen loppuvuodesta. Loppuvuoden teemaksi on ehdotettu eksoottisia eläimiä ja pitopaikaksi Tiina Konttisen kotia. Kevättapaamisen aiheeksi on ehdotettu linnunpönttötalkoita.

Olemme mukana Markkinakadulla ja Lehtikankaan apteekin tapahtumapäivässä Eläinten viikolla. Pyrimme ylipäätään esittäytymään entistä ahkerammin tapahtumissa ympäri Kainuuta. Tämä edellyttää Kainuun tapahtumakalenterin aktiivisempaa seuraamista. Hallituksen on syytä ottaa käyttöön vuosikello.

Banderollin, esitteiden, pinssien ja hihamerkkien lisäksi tarvitaan muutakin mainosmateriaalia. Pyrimme eroon kertaluonteisista kartonkiviritelmistä.

Mätsärikyltit annetaan viimeisteltäväksi KAOn tilasisustajaopiskelijoille. KESYlle ostetaan uusi teltta. Autotarra teetetään.

SEY-suhteet

Pyrimme siihen, että SEYn jokaiseen aluetapaamiseen lähtisi ainakin yksi edustaja. Lähtijän ei tarvitse olla hallituksen piiristä. Seuraava tapaaminen järjestetään Tampereella, ja teemana ovat luonnonvaraiset eläimet.

SEYn aloitteisiin ja kysymyksiin reagoidaan ja vastataan aikailematta, ja sen tuottamaan materiaalia tilataan ja jaetaan.

FB-sivulla jaetaan kaikki SEYn kannanotot ja postaukset.

SEYn eläinsuojeluneuvontatoimintaa tehdään tunnetuksi valtakunnallisessa kampanjassa keväällä 2017.

Talous

Selvitämme varainkeruuluvan tarpeellisuuden ja järkevyyden, ja myönteisessä tapauksessa hankimme KESYlle varainkeruuluvan.

Selviämme, olisiko eläinruokakeräyksen toteuttamisessa yhdessä Kissanystävien kanssa mitään ideaa.

Etsimme ainakin yhden yrityskummin ja haarukoimme talkoomahdollisuuksia.

Myymme hihamerkkejä amk:n opiskelijoille vapun alla.

Muuta

Selvitämme, ovatko säännöt ajan tasalla. Jos säännöt katsotaan vanhentuneiksi, esitys uusiksi säännöiksi tuodaan seuraavaan vuosikokoukseen.

Luetteloimme KESYn tavaraomaisuuden.

Konttinen ja Pääkkönen ovat halukkaita rakentamaan ja askartelemaan myytävää materiaalia KESYn tapahtumiin. Esimerkiksi linnunpönttöjen rakentaminen porukalla voisi olla myös keväisen jäsentapaamisen aihe.

Kainuun Kissanystävien kanssa järjestetään tapaaminen.► AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTASUUNNITELMAT